Kurs

DŹWIGI  BUDOWLANE

 

- Budowlane Kategoria II D

1.Towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne według kategorii I WT

          2. Towarowo - osobowe

 

 

Termin rozpoczęcia:

PROWADZIMY NABÓR - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

698-687-834

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi dźwigu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi dźwigu w następującym zakresie:

  • dźwigi budowlane: [II D]
    • towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne,
    • towarowo-osobowe.

                                                                                                    

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!

Czas trwania
-  do 2 tygodni
 
Wymagania w stosunku do uczestników
 
 - ukończona co najmniej szkoła podstawowa/gimnazjalna i co najmniej miesięczna praktyka w zakresie odpowiedniej kategorii dźwigu,

- ukończone 18 lat,

- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy, potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny przemysłowej.

 

Uwagi

 

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Weryfikacja wiedzy następuje na etapie egzaminu składającego się z części:

- ustnej, obejmującej wiedzę teoretyczną określoną w art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym,

- praktycznej, polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi suwnicy o określonej kategorii.

Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje jest zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi dźwigu w jednej z kategorii (II D – dźwigu budowlanego, I D – dźwigu towarowego).

 

 

Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym  telefonicznie lub drogą e-mail :
tel. (58) 672-25-11, biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl

 

 

→ Formularz zgłoszeniowy