Kurs obsługi kos spalinowych
Termin rozpoczęcia:

                

PROWADZIMY NABÓR - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

698-687-834

 
Czas trwania
1 dzień
Wymagania w stosunku do uczestników
- ukończona szkoła podstawowa / gimnazjum
- ukończony 18 rok życia
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
Uwagi
Po ukończeniu szkolenia oraz sprawdzeniu wiedzy kandydat przystępuje do egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie ze wzorem MEN) uprawniające do obsługi kos spalinowych.
 
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym  telefonicznie lub drogą e-mail:
tel. (58) 672-25-11, biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl 
 

Formularz zgłoszeniowy