SZKOLENIA – OGÓLNE INFORMACJE – CERTYFIKATY

 

Ostatnie lata to zwrot ukierunkowany na wiedzę i nacisk na ciągłe podnoszenie kwalifikacji. W czasie szeroko pojętej globalizacji, szybko zmieniają się wymogi rynku, do osiągnięcia sukcesu zawodowego decyduje rozwój kompetencji, ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie już posiadanych. Dobrze przygotowane i prawidłowo przeprowadzone szkolenia dają szansę zdobycia nowych umiejętności oraz zachęcają do bardziej szczegółowego poznawania nowych możliwości na rynku pracy.  

Prowadzimy działalność szkolno – kursową od 1985 roku.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami szkoleniowymi, sprzętem audiowizualnym, placem manewrowym jak i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Nasza organizacja rzemieślnicza została wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Wejherowskiego jak również do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Cech jest zarejestrowany w ogólnopolskim rejestrze firm posiadających program nauczania dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach pod nr 618/X/2002, oraz przez Urząd Dozoru Technicznego. Również posiadamy programy nauczania z Urzędu Dozoru Technicznego na operatora żurawi przenośnych HDS, obsługę podestów ruchomych, pilarki mechaniczne, kosy spalinowe.

Jesteśmy upoważnioną jednostką do prowadzenia szkoleń na operatorów koparko – ładowarek wszystkich typów, potwierdzenie nr  NC–601–104/1/09 wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

 

 

 

 

Prowadzimy również szkolenia zgodnie z potwierdzeniem nr NC-601-104/1/11 wydanym przez IMBiGS w Warszawie na operatora koparki jednonaczyniowej kl. III do 0.8m3 (wszystkie typy), operatora betoniarki (wszystkie typy), zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, narzędzi udarowych ręcznych, przecinarek do nawierzchni dróg (wszystkie typy), montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

     

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP w Wejherowie otrzymał akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z decyzją nr 36/2011 na kurs: operatora koparko-ładowarki, obsługi wózków jezdniowych wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych, pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz decyzją nr 8/2012 na kurs: florystyki, przyuczenia w zawodzie fryzjer, obsługi komputera, grafiki komputerowej, dokształcający w zawodzie: mechanik poj. sam., blacharz sam., lakiernik, fryzjer, malarz – tapeciarz, murarz, dekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, kamieniarz, elektryk, ślusarz, stolarz, tapicer, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, rzeźnik – wędliniarz.

 

Ponadto jesteśmy certyfikowanym Laboratorium Mobilnym ECDL (PL-LAB1404), w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.