Zmiany dotyczące faktur za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi od dnia 01.01.2014 r. w podatku VAT, Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP w Wejherowie informuje, że zgodnie z art. 106 b, ust. 2 ustawy o podatku VAT, podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podst. art. 82 ust. 3. Jednak na na podstawie art. 106 b, ust. 3, pkt 2, na żądanie nabywcy towaru lub usługi, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę w terminie 3 m - cy licząc od końca miesiaca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W związku z powyższym prosimy pracodawców opłacających egzaminy za siebie, czy też za uczniów o zgłaszanie potrzeby otrzymania faktury drogą e-mailową ksiegowosc@pomorskaizba.com.pl , zwykłą pocztą lub zamieszczając prośbę w treści przelewu.