Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie szkolnym:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (pobierz)Proszę o wydrukowanie formularza na jednej kartce A4
 2. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o praktycznej nauce zawodu (pobierz)
 3. umowa o naukę zawodu- kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 4. świadectwo ukończenia szkoły Branżowej
 5. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
 6. wniesiona opłata za egzamin (potwierdzenie)-nr konta bankowego podany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu
 7.  Wszystkie załączniki  należy skserować a oryginały do wglądu. Cech poświadcza dokumenty za zgodność( umowy,świadectwa pracy,świadectwa szkolne)

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie pozaszkolnym:  

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (pobierzProszę o wydrukowanie formularza na jednej kartce A4
 2. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu (pobierz)
 3. umowa o naukę zawodu- kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 4. świadectwo ukończenia gimnazjum , albo ośmioletniej szkoły podstawowej
 5. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego lub (przy kształceniu indywidualnym)  oświadczenie pracodawcy o zrealizowaniu programu zasadniczej szkoły zawodowej
 6. 1 fotografia w formacie legitymacyjnym (podpisana na odwrocie)
 7. wniesiona opłata za egzamin (potwierdzenie) nr konta bankowego jest podany na końcu we wniosku

Opłaty egzaminacyjne:
 

Lp.

Egzamin czeladniczy

723,80 zł

 

3

Egzamin mistrzowski

1447,60 zł

 

 

Opłatę należy dokonać na nr konta bankowego: BGŻ BNP PARIBAS  81 1600 1462 1817 4823 9000 0001