Dokumenty niezbędne do spisania umowy.

 

Umowy spisane z pracownikiem młodocianym w formie szkolnej obowiązuje od 1 września danego roku.