Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  w Powiatowym Cechu Rzemiosł MiŚP:

Michał Rolbiecki

e-mail: iod@cechwejherowo.pl