Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców

  Adres: ul. Gen.J.Hallera 18, 84-200 Wejherowo

  Tel: (58) 672-25-11

   e-mail: biuro@cechwejherowo.pl