Wejherowo, dnia 07.12.2021 r.dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postepowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności zadania pn.:
Dostawa specjalistycznego sprzętu do pracowni ślusarskiej w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie w ramach zadania „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”.
 
Dokumenty do pobrania umieszczone w bazie konkurencyjności dostępne pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82915